Windykacja w postępowaniu polubownym ma na celu odzyskanie należności od dłużnika w drodze prowadzonych negocjacji. Postępowanie przedsądowe stwarza mozliwość podjęcia szybkich działań windykacyjnych bez zbędnych formalności oraz ponoszenia dodatkowych kosztów. Negocjatorzy w trakcie realizacji zadań podejmują odpowiednie działania z zastosowaniem technik windykacyjnych, mających na celu doprowadzenie do zapłaty należności przez dłużnika. Profesjonalne podejście sprawia, że strony pozostają w poprawnych stosunkach, co pozwala na kontynuację współpracy. Warunkiem uzyskania pozytywnych efektów jet przekazanie sprawy do realizacji w odpowiednio krótkim czasie po przeterminowaniu się należności.

W ramach windykacji proponujemy:

  • Windykację wierzytelności bez opłat wstępnych,
  • Odzyskane pieniądze trafiają bezpośrednio od dłużnika na Państwa rachunek bankowy,
  • Prowizję pobieramy wyłącznie po odzyskaniu należności,
  • Skutecznie windykujemy już za 3%,
  • Szybkie przekazanie sprawy poprzez e-mail lub fax,
  • Pierwsze czynności windykacyjne podejmujemy w ciągu 24 godzin od momentu podpisania zlecenia,
  • Przeciętny okres polubownej windykacji trwa od 7 do 30 dni.

W przypadku nieskutecznych działań windykacyjnych proponujemy naszym Klientom przeprowadzenie pełnego postępowania sądowego wraz z egzekucją komorniczą za pośrednictwem współpracującej kancelarii prawnej. Dla naszych Klientów zapewniamy preferencyjne warunki uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty (wyroku sądowego) wraz z wszczęciem i monitoringiem egzekucji komorniczej.