Monitoring płatności stanowi najskuteczniejszy element działań zapobiegających powstawaniu należności trudnościągalnych, którego zastosowanie pozwala uniknąć ryzyka pojawienia się zatorów płatniczych w przesiębiorstwie.

Cele monitoringu płatności:

  • głównym celem monitoringu jest zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych, co osiągamy poprzez konsekwentne przypominanie kontrahentom o zbliżającym się terminie płatności
  • kontakt z "dłużnikiem" podejmowany jest w momencie, gdy zadłużenie nie jest jeszcze wymagalne, aby zwrócić jego uwagę, iż faktura została już wystawiona i powinien przygotować środki, aby zapłacić za pobrany towar lub wykonaną usługę

Korzyści z monitoringu:

  • zwiększenie stabilności finansowej poprzez terminowy przepływ środków pieniężnych
  • ukształtowanie grona solidnych klientów i zmniejszenie liczby niespłaconych należności
  • przejęcie obowiązków administracyjnych przez Krakowską Grupę Windykacyjną V7 już we wczesnym etapie przyśpiesza proces płatności i zapewnia lepszą dyscyplinę płatniczą kontrahentów
  • koncentracja na swojej działalności statutowej

W procesie monitoringu Krakowska Grupa Windykacyjna V7 posługuje się odpowiednią kombinacją takich narzędzi jak wysyłka sms-ów, emaili, monitów pisemnych oraz rozmów telefonicznych prowadzonych według uzgodnionych z Klientem scenariuszy. Możliwości techniczne naszej firmy pozwalają na jednoczesne zarządzanie wieloma tysiącami spraw w ramach tej usługi. Wynagrodzenie opiera się na zasadach zryczałtowanej opłaty za pakiet wykonanych działań monitorujących lub systemie prowizyjnym ustalonym w momencie przekazania zlecnienia. Kontroler wyznaczony przez Krakowska Grupę Windykacyjną V7 opisuje przebieg prowadzonego monitoringu oddzielnie dla każdego kontrahenta. Wymiana informacji przez internet zapewnia stałą i pełną kontrolę nad przebiegiem prowadzonych działań. Mają Państwo stały wgląd do systemu, uzyskując możliwość obserwowania efektów i decydowania co do dalszego działania osoby prowadzącej monitoring. Krakowska Grupa Windykacyjna zapewnia pełną ochronę danych pozyskanych w trakcie prowadzonych działań. Bezpieczeństwo systemu gwarantuje infrastruktura PKI (Private Key Infrastructure). Dostęp do bazy chroniony jest poprzez technologię szyfrowania SSL, wykorzystującą certyfikaty elektroniczne, w których klucze szyfrujące mają długość 128-bitów. Przeprowadzona przez naszą firmę analiza pokazuje, że najlepsze efekty prewencyjne uzyskiwane są przy jednoczesnym korzystaniu z monitoringu oraz stosowaniu pieczęci prewencyjnej na fakturach oraz korespondencjach handlowych